גם בבית וגם בבידוד

עוזרים לישיבת ביה"ז!

כאשר המצב בעולם כולו הוא "מחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה" ומידת הדין שולטת, ואנו אין לנו שיור אלא התורה הזאת – חובתינו להרבות חילים בתורה הקדושה ולהוסיף ולהרבות בספסלי בית המדרש למען ירחם ה' ויאמר לצרותינו די.

משכך, אף בשעה זו, כאשר בעוה"ר עקב המצב לא מתאפשר להתאסף בבתי מדרשיות ויתכן רפיון בעסק התורה הקדושה, הוחלט שלא להפסיק את הלימוד בישיבת ביה"ז, בפרט במצב הנוכחי בו שעות הלימוד הכרחיות וחיוניות למען כלל ישראל.

ולכן למרות שאין אפשרות ללמוד בבית המדרש עשרות לומדים כ"י מתפנים מעסוקיהם ולומדים בביתם שעות רבות ברציפות. 

ומכיון שבודאי כל אחד מבין את החובה הקיומית והצורך החיוני בריבוי עסק התורה בימים אלו, כאשר אין איש יודע מה ילד יום, בודאי חובה על כל אחד להרתם למען מפעל גדול זה אשר בלא עזרת הציבור לא יוכל להתקיים ובזכות התורה הקדושה ירחם השי"ת על כל החולים שיתרפאו והבריאים שלא יחלו ונזכה במהרה לביאת משיח צדקנו אמן.

ישיבת ביה"ז מתקיימת בעידודם ובברכת של רבני השכונה: הגאון רבי דוד כהן שליט"א ר"י חברון כנסת ישראל , הגאון רבי משה צדקה שליט"א, הגאון רבי יצחק כהן שליט"א, הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א,  והגאון הרב צבי ברוורמן שליט"א.

אני רוצה לתרום להחזקת הישיבה

"ותלמוד תורה כנגד כולם"- עזרו לנו בהחזקת התורה ורכשו לעצמכם זכויות שאין להם שיעור
בקניית שעות לימוד לזכותכם, להנצחת יקיריכם, לרפואה שלימה ולברכות בכל מיני דמיטב

באפשרותך לזכות לקחת חלק ולקנות שעות לימוד
בתענית דיבור, יום שלם (נציב יום)  או חצי יום שיוקדש לעילוי נשמת או לרפואה שלמה

אפשרויות תרומה נוספות

לאפשרויות תרומה נוספות צרו קשר במייל : zaafrani99@gmail.com או בפל' 052-7168571

אני רוצה להכיר יותר

כל תלמיד לומד בביתו בלימוד עצמאי או בחברותא דרך הטלפון, 3 שעות ברציפות בשעות הבוקר ו/או אחה"צ. לימוד בתענית דיבור מזכה במילגה כשל שעה נוספת

בישיבת ביה"ז שני סדרים: סדר בוקר וסדר אחה"צ-ערב. בכל סדר אפשר ללמוד 3 שעות כאשר לימוד ברצף ללא הפסקה וללא דיבורים מיותרים מקנה ללומד שעה נוספת

אברכים ובחורים משכונת שמואל הנביא שנפשם חשקה בתורה. בעבור חלקם מהווה המסגרת חבל הצלה הכרחי מפגעי הזמן ושומרת עליהם בני תורה גם מחוץ לכתלי הישיבה.

המלצות רבני השכונה

רבני השכונה המכירים את ישיבת ביה"ז מקרוב ומוכירים את פעילותה ממליצים בכל עוז לתרום ולקחת חלק בהחזקת הישיבה הקדושה

הרה"ג משה צדקה והרה"ג יעקב חיים סופר שליט"א

מרבני השכונה

"אין לשער גודל רוממות המצווה העצומה של לימוד ועסק התורה בזמנים שאין בהם ריבוי לימוד כדבעי. אשר על כן באנו בקריאה ובקשה להיות לאחיעזר ולאחיסמך למצווה יקרה זו. בוזו כסף בוזו זהב ואשריו ואשרי חלקו של כל עוזר ומסייע לדבר קדוש זה."

הרה"ג רבי דוד כהן שליט"א

ראש ישיבת חברון

וביודעי קאמינא שהוא מפעל גדול מאד והרבה תלמידי ישיבות שבשכונה ממשיכים לשקוד בתורה בימי בין הזמנים בזכות המפעל הגדול הזה. והנני בזה להמליץ עבור ידי"נ רב חביבי ת"ח מופלג ועמל בתורה הלא הוא הרב הגאון ר' עזרא זעפראני שליט"א המוסר את נפשו ואת זמנו היקר עבור ישיבת בין הזמנים ונושא בעול הישיבה שלא ע"מ לקבל פרס וכולו לשם שמים"

נשמח לעמוד איתכם בקשר

רוצים לשמוע יותר על הישיבה?
יש לכם עצה או רעיון בשבילינו?
נשמח אם תצרו איתנו קשר באחת מן הדרכים הבאות:

  • עזרא זעפראני, תלמודי 20 ירושלים
  • ישיבת ביה"ז שמואל הנביא, מגן האלף 3 ירושלים
  • 053-3187171
  • zaafrani99@gmail.com