מרחב שליטה

זיהוי מובילים ערכיים

כוחות נפש הם הפוטנציאל האישי שהאדם עשוי לנצל הן לטוב והן למוטב. פעמים רבות אנו מכנים את הכח הזה בשם "יצר" – טוב או רע.

שיטת אפתחה (עליה הרחבנו בסעיף: 'אפתחה' – חיבור רגשי בגישה ערכנית) מתבססת על 'רתימת' הערך המוביל – למען המטרה הראויה והרצויה.

כעת נותר לאדם לזהות ולגלות בעצמו את הכח המסויים שטמון בו, למען איזה ערך הוא יהיה מוכן להתאמץ בשמחה, ואז אפשר "לאחוז את הכוח הזה בקרניו", ולרתום אותו לעשיית הטוב המבוקש.

בחלק היישומי, מתייחסת שיטת "אפתחה" אל הערך הגבוה המבוקש כאן ועכשיו, בשעת הדיון. הערך המוביל עשוי להשתנות מתקופה לתקופהומשעה לשעה. (ולעיתים גם מנושא לנושא).

 

 

רשימת המפתחות

הערה: הרשימה מתבססת כאמור על פירוש "שיח יצחק" על אמת ויציב, אולם משתמשת במונחים מוכרים להקלה בהשגת המטרה- תקשורת ממוקדת.

  • צייתנות, משמעת וסדר
  • מצפון מוסרי
  • הגיון
  • הנאה חושית
  • מסחריות
  • אתגר- משמעות עצמית, כבוד
  • מעמד בעיני החברה
  • אחריות ציבורית
  • ביטחון לעתיד
  • שלמות פנימית, הרמוניה ואושר

 

 

מהי ההצהרה המתאימה לך ביותר!

 

אילו הייתי משוכנע/ת שהיהדות / הנושא:

נכונה ומחויבת ע"י סמכות על /

נאה, מצפונית ומוסרית /

מובנת ומתקבלת על הדעת /

נוחה, נעימה ומענגת /

משתלמת ורווחית /

נדירה, יוקרתית ומאתגרת /

משפרת מעמד חברתי /

מועילה לכלל הציבור /

מעניקה ביטחון לעתיד /

מחזקת הרמוניה פנימית /

הייתי מתעניינ/ת  בנושא ברצינות!