מרחב מקודש

הדרכה להיגוי מילות התפילה ברהיטות

חסר מאמר
עולמנו זה, העולם הגשמי, מכונה בפי חז"ל "עולם המעשה". עבודת השם שלנו כאן חייבת לכלול את החלק המעשי שבמצוות. לשם כך ברא הבורא את העולם במתכונת גשמית. אולם אל לנו לשכוח כי עיקר סיבת הגיענו לעולם המעשה, הוא תיקון הנשמה- היצירה הרוחנית שלנו. כדברי האור החיים הקדוש על הפסוק "בפיך ובלבבך לעשותו" הרעיון (אינו ציטוט) שעיקר העבודה היא בלב, והאמירה בפה, מטרתה היא כדי להשיב אל הלב, והמעשה הוא הוא כדי שיוכלו לומר בפה. (כפי שלא ניתן לברך ללא פרי)

 מדברי האור החיים הקדוש ועוד רבים עולה כי הקיום המעשי של מצוות התורה,  אין עיקרו בפעולות המעשיות, והוא כלל 'עבודה' בתחום הפנימי: חשיבתי, נפשי, רגשי ועוד. במקורותינו נאמר כי הקב"ה רוצה את הלב, 'רחמנא ליבא בעי' – העבודה הפנימית – זו שתחום 'פעילותה' אינו בכלי המעשה אלא בלב האדם פנימה, ברגשותיו, בהתייחסותו הנכונה, ברצונותיו, שאיפותיו, מאמציו ועוד. אחת מהמצוות המפורסמות בכך היא מצות התפילה הנלמדת מן הפסוק 'ולעבדו וכו' לבבכם' – דורשים חז"ל "איזוהי עבודה שבלב?… זו תפילה",  ויש גם מצוות מן התרי"ג שכל מהותן פנימית, לדוגמא: מצות 'ואהבת'- אהבת השם, וכן "ואהבת"אהבת ישראל, 'ויראת מאלוקיך'- יראת השם, 'לא תחמוד'- איסור חמדה, 'בצדק תשפוט'. ומצוות לא תעשה כגון "לא תשנא…"  ועוד ועוד גם למצוות אלו יש ביטוי מעשי היות ועלמנו כאמור "עולם המעשה" אך מהותן פנימי.

גם הגישה הכללית לעבודת השם היא עניין שבלב, "תחת אשר וכו' עבדת וכו' בשמחה". "והצנע לכת עם אלוקיך"

"עבדו… בשמחה.. ברננה". מפורסם משלו הנודע של המגיד מדובנא על הפסוק "לא אותי… יעקב… יגעתי בי…" – שם למדנו כי הגישה הנכונה לעבודת השם היא דוקא מתוך התרוממות רוח שמחה וסיפוק, ולא כעול מייגע.

נמצא כי זכותנו וחובתינו כיהודים, בחיריו ובני בריתו של הבורא יתברך, למצוא בתוכינו את הדרך להגיע אל המטרה המבוקשת – עבודת השם  מתוך חיבור פנימי חיובי ורגשי לעבודת השם. חיבור זה אינו משמש רק ככלי עזר ל'התחברות' לעבודת השם, אלא הוא מהווה חלק בלתי נפרד מעבודת השם עצמה.

מכיוון נוסף, מלמדים אותנו חז"ל, שגם כאשר הפנימיות עדיין לא שותפה פעילה בעבודה, הדרך הנכונה להעיר את עבודת השם לכיוון של דרגת "לשמה", היא דווקא בדרך של "מתוך שלא לשמה". משמע, שיתוף החשק וההתלהבות הנלווים לעבודת השם, מהווים אמצעי חיובי (וחיוני) להעלאה אש התמיד הפנימית לזרימה, שמחה והסרת מפריעים גשמיים מכבידים. (כדאי לעיין במקורות נוספים הלומדים את הנושא של "מתוך שלא לשמה" אשר מחזקים את ההדרכה בגישה זו)

נושא זה הינו אמיתי וחשוב לכל יהודי ויהודי באשר הוא, אך משנה חשיבות נודעת לו כאשר המדובר בבעלי תכונת החדות והעומק. אנשים שיש להם גישה לרבדי העומק של האישיות שלהם, מסוגלים להבחין במידת החיבור הפנימי שלהם לעבודת השם. חייהם מאופיינים בחיבור פנימי ועמוק לעולם שלהם עצמם! וזהו עולם גדול ומופלא בפני עצמו. כל נושא, ובפרט נושא אמיתי מהותי כמו עבודת השם, יכול, צריך וחייב להיות 'נעוץ' אצלם בצורה מיטבית עד העומק, ובחדות.

בעלי התכונה יפגשו את הסוגיה משני קצותיה, לטוב ולמוטב. מקצה אחד אלו שיחוו במוחש את החיבור הפנימי והעמוק אל האמת הנצחית של התורה, ישאבו אושר רב וממלא, והם יתמלאו חיוניות וסיפוק עד אין קץ! כך שההשקעה נכונה, חיונית ומשתלמת. ומן הקצה האחר- אלו שיחושו ניתוק מוחשי במקום 'חיבור' עמוק ושורשי. הם יחוו קושי גדול, ורבים מהם יחוו קושי בקיום המעשי והשוטף.  

בפסוק שאנו אומרים אחרי קריאת שמע, מפורטים ששה עשר ערכים שהיהדות משתבחת בהם: "אמת, ויציב, ונכון… ואהוב… ויפה" בעל הפירוש "שיח יצחק" מציף הוכחות חותכות לכל סעיף, מתוך עיון ברחבי המציאות ההסטורית. כאשר למדתי אני לראשונה (בהשגחה פרטית וללא תכנון מוקדם) פירוש מלא על פסוק זה, התרגשתי מאוד! הרגשתי כי יש בו, במכלול הזה, הערכה מלאה ליהדות מכל זווית אפשרית. היהדות מושלמת מכל היבט שנבחן! וכאשר זו נקודת הפתיחה- הבחירה העקרונית בדרך התורה היא טבעית ומתבקשת.

לאחר הקדמה והבנה זו,  בניתי כלי מעשי שנועד בעיקרו ליצירת מוטיבציה (-הנעה לפעולה) ולהתקדמות בעבודת השם. היות ומדובר בתהליך תפיסתי פנימי, ובניית תבנית חשיבה, כלי זה מתאים לכל יהודי באשר הוא, בכל מגזר ובכל רמה רוחנית שהיא.

הנחת היסוד תתבסס על כך שהתורה והמצוות מגלמים את כל הטוב והאושר (מהיבטים שונים) ודווקא ההדגשה היא על כאן על העולם הזה! (מלבד העולם הבא). הכלי המעשי מכוון כיצד ליצור חיבור בין כל יהודי אל היהדות – מן הזווית המועדפת עליו.

בדרך כלל, בעלי תכונת החדות והעומק מחוברים היטב אל הערך הגבוה שלהם, המכונה כאן ה'מפתח האישי' שלהם, וייקל עליהם להגיע דרכו לחיבור איכותי ומבוסס, וזאת באמצעות תהליך זיהוי קצר.

פירוט על הכלי – בסעיף: שיטת 'אפתחה' – חיבור רגשי בגישה ערכנית.

דרכים לזיהוי ה'מפתח האישי' שלך, בסעיף: זיהוי מובילים ערכיים.